Πρόγραμμα εξωστρέφειας «Επιχειρούμε Έξω»

Η επιχείρησή μας συμμετέχει στη δράση «Επιχειρούμε Έξω» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Στόχος της επιχειρησής μας μέσα απο την δράση αυτή είναι η ενίσχυση της παρουσίας μας στο εξωτερικό, η δημιουργία νέων δικτύων στην αγορά, η διεύρυνση του κύκλου αγορών και πωλήσεων, καθώς και η προώθηση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στην διεθνή αγορά.